top

דף הבית - מידע כללי על החוג

חזרנו לשגרה, קבלת הקהל במזכירות מתקיימת בטלפון ודרך הדואר האלקטרוני בלבד!.
אנו עושים כל מאמץ לענות לכל הפניות שיתקבלו.

 

בשנה"ל תשפ"א לא תפתח התוכנית